ריטה פרו נסראלדין

group2

ריטה פרו נסראלדין

משמשת כמנהלת ארצית לתכנית הדגל ‘שותפות אחד‘ בחברה הערבית מטעם אשלים.

במסגרת תפקידה, פיתחה מספר תכניות בת שמטרתן הנגשת שירותים מערכתיים להורים וילדים בגיל הרך בראייה הוליסטית ובהתאמה תרבותית בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות.

פיתחה תכניות לצימצום פערים בקרב הילדים בחברה הערבית על ידי מתן מענה לצרכים התרבותיים היחודיים שלהם.

הקימה 9 מרכזים לגיל הרך המיועדים להורים וילדיהם, המסייעים בשירותי אבחון, איתור ומניעה של מצבי סיכון.

הובילה לבנייתם של חצרות גני ילדים, ופינות סיסומוטוריות בתחנות טיפת חלב.

פעלה למיפוי ארצי ושולחנות עגולים בנושא החינוך לגיל הרך בחברה הערבית, שהוביל לבניית תכנית מערכתית נוספת לשיפור איכות החינוך לגילאי 3-6 בשותפות והובלה משותפת עם משרד החינוך האגף הקדם יסודי, במטרה לקדם את המוכנות והבשלות ללמידה בקרב ילדים ערבים.

דאגה למיפוי רחב היקף של צרכיהם של ילדים בגיל הרך במרחב הבדואי, כחלק מתכנית אסטרטגית שנמצאת לקראת השקה למען קידום הילדים בגיל הינקות בחברה הבדואית בנגב.

שימשה בעברה כמנהלת יחידת ההתנדבות באגף הרווחה בדלית אל כרמל. במסגרת תפקידה יזמה את הקמתן של מספר עמותות לסיוע לאוכלוסיות בהדרה ובניית מערך יישובי של התנדבות.

בוגרת אוניברסיטת חיפה לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחינוך וסטודנטית לתואר שני במנהיגות וחינוך מאוניברסיטת חיפה.

חזרה למעלה